Duurzaam Groen Toekomstbestendig
AORTA Logistics is dé logistieke partner in het uitstootvrij bevoorraden van winkels, horeca en andere bedrijven in waterrijke binnensteden en regio’s, waaronder de Metropool Regio Amsterdam. Met onze datagedreven ketenaanpak en ons slimme en fijnmazige logistieke distributienetwerk leveren wij goederen af tot aan de voordeur van elk adres in en om de stad.

Schoon en stil transport vormt de leidraad van onze logistieke ketenaanpak. Door onze slimme, datagedreven regie van de gehele logistieke keten kunnen wij garanderen dat bedrijven, organisaties en gebieden in de stad écht uitstootvrij worden bevoorraad en ontzorgd.

Omdat we bij AORTA Logistics streven naar duurzame, circulaire logistiek, verzorgen we naast onze transport- en distributiediensten, ook slimme afval-, grondstoffen- en retourgoederencollectie. Kunststoffen, papier, karton, glas en andere volumineuze rest-/afvalstoffen voeren wij desgewenst voor u af voor recycledoeleinden.

Dankzij onze brede kennis op het gebied van milieutechniek, kunnen wij dit zo efficiënt mogelijk doen, bijvoorbeeld met behulp van verdichtende apparatuur. Dit circulaire systeem van reversed logistics zorgt voor nog meer efficiency én een positieve milieu-impact van ons logistieke systeem.

Onze stadsdistributie- en collectiediensten voeren wij voor een belangrijk deel uit met een vloot van elektrisch aangedreven schepen en opslagpontons, die niet alleen emissievrij zijn, maar ook nog eens stil. Zo dragen wij bij aan een betere luchtkwaliteit en leefbaarheid in de binnenstad.

Is uw bedrijf of organisatie of uw klant niet direct aan het water gesitueerd? Geen probleem. Met onze elektrisch aangedreven ‘last mile’ bevoorradingsvoertuigen verzorgen we ook het vervoer vanaf onze schepen tot aan elke (voor)deur. Zo kunnen wij voor elk bedrijf in en om waterrijke binnensteden, zoals zeker in Amsterdam op een écht slimme, schone en stille manier de ketenlogistiek verzorgen.

Onze partners